Seutu-Jopo kuvina

Seutu-Jopo

Joustava Perusopetus on saanut Keski-Suomessa mainiosti jalansijaa. Ensimmäiset toimijat ovat olleet mukana alusta alkaen ja uusia kuntia JOPO-luokkineen on tullut mukaan matkan varrella. JOPO-opetuksessa mukana olleilla on usein taustallaan pitkä kokemus opetusalalta ja/tai  yhteistyöaloilta, ja JOPO-toiminnan on koettu olevan kauan kaivattu perusopetuksen yläkoulun vaihtoehto perinteisemmälle luokkaopetukselle. Aikaisempien kontaktien ja JOPO-koulutuksissa tapahtuneiden kohtaamisten ja keskustelujen myötä Keski-Suomessa on kehitetty kuntien välistä yhteistyötä mm. leirikoulujen ja toimintapäivien toteuttamisessa ja myös laajemmin JOPO-toiminnan kehittämisessä.

Seutuyhteistyötä on toteutettu erityisesti Jyväskylän, Keuruun, Hankasalmen ja Äänekosken JOPO-luokkien kesken. Myös Saarijärvi, Laukaa ja Uurainen ovat tulleet mukaan toimintaan. Yhteisissä suunnittelutapaamisissa on keväästä 2013 alkaen ollut mukana parhaimmillaan kaikkien Keski-Suomen JOPO-luokkien toimijoita. JOPOn seutuyhteistyön tavoitteena on vakiinnuttaa seutukunnallisesti tiettyjä toimintamalleja ja myös toimintakalentereita työpaikkajaksoineen ja yhteisine toiminta- ja leiripäivineen.

Seutu-JOPO-toiminta on tällaisenaan hyvin työntekijälähtöistä ruohonjuuritason kehittämistyötä. Hyvät kokemukset yhteistyöstä ovat osoittaneet Seutu-JOPO-yhteistyön vievän kunnallisen JOPO- toiminnan seuraavalle tasolle, jossa toiminnan arviointia ja sisältöjä yhdenmukaistetaan sekä kehitetään jatkuvasti.