Kodin ja koulun sitouttaminen – yksi JOPOn neljästä kivijalasta

 

Eräs Jopon keskeisistä kivijaloista on kodin ja koulun sitouttaminen. Tämä tarkoittaa kodin ja koulun yhteistyötä syvennetyllä tasolla.

Oppilaan näkökulmasta koti on aina keskeinen kasvattaja ja koulu tukee kasvatustyötä omasta roolistaan käsin. Toimiva kasvatustyö vaatii rakentavaa dialogia kodin ja koulun välillä.

Koti on mukana oppilaan haussa Jopo-luokalle, koti on mukana oppilaan palavereissa, yhteydenotot kodin ja koulun välillä ovat säännöllisiä, kodit voivat olla mukana koulupäivissä niin auttajan kuin järjestäjänkin roolissa, arviointia kehitetään yhdessä kotien kanssa, oppimissisältöjä voidaan kehittää yhdessä kotien kanssa, ongelmatilanteet ratkaistaan yhteistyössä kotien kanssa, vanhempienillat rakennetaan mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, kotien kanssa voidaan luoda yhteisiä tapahtumapäiviä ja – iltamia, voidaan luoda yhteinen Whatsapp-ryhmä tai muu keskustelufoorumi kotien ja koulun toiminnan kehittämiseen ja ajatustenvaihtoon jne.

Keskeistä on luonnollisesti myös oppilaan sitoutuminen ja sitouttaminen. Paras lopputulema saadaan aina dialogin kautta ja sitä varten oppilaan on koettava itsensä avainhenkilöksi ja osalliseksi. Ihmiselle perustavaa laatua oleva tarve on tarve tulla tunnustetuksi.

Laaja-alainen oppiminen. Omat oppimisen tavoitteet. Itsearviointi. Vertaisarviointi. Jatkuva-arviointi. Nämä asiat tulevat tutuksi JOPO:lla.

 

JOPOn neljä kivijalkaa

  1. Työpaikkaopiskelu; Työjaksot ja tuottavaan työntekoon perehtyminen luovat perustan joustavan perusopetuksen opetussuunnitelmalle. Elämänhallinta, tulevaisuusorientaatio ja työelämätaidot kulkevat käsi kädessä. Työjaksoilla korostuvatkin asenne, käytöstavat ja reippaus. Työjaksolla avautuu näin koko uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen kartta – Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen!
  2. Kodin ja koulun sitoutuminen; JOPO:lle haetaan, sinne ei jouduta! Tämä pitää sisällään oppilaan, kodin ja koulun sitoutumisen joustavan perusopetuksen monimuoto-opiskeluun, sen sisältöihin ja tavoitteisiin.
  3. Koulu osana yhteisöä; JOPO:ssa on mahdollisuus toteuttaa opiskelu monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Opitaan elämää, ei koulua varten – Non Scholae Sed Vitae Discimus.
  4. Erilaiset oppimisympäristöt; Oppiminen ei ole sidottu koulutilaan- tai paikkaan. Monimuoto-opiskelussa oppiminen pyritään linkittämään luontevasti oppilaan tilanteeseen ja opetussuunnitelmaan. Ihminen motivoituu siitä, mikä häntä opettaa – useimmiten käytäntö opettaa parhaiten.

JopoPedia kasvaa ja kehittyy

Olethan jo sinäkin tehnyt sinunkaupat JopoPedian kanssa?

JopoPedia on joustavan perusopetuksen nettiportaali JOPO-opettajien ja kaikkien muidenkin opettajien käyttöön.

Kaipaatko materiaalia esimerkiksi toiminnallisen tai ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi, monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun tai laaja-alaisen oppimisen mahdollistamiseksi? JopoPedia on paikka, josta löydät vastauksia niin oppiainerajat ylittäviin kuin oppiaineisiinkin rajoittuviin projekteihin. Tervetuloa tutustumaan koko ajan kasvavaan materiaali- ja vinkkipankkiin.

JopoPedian löydät niin Pedanetistä, Facebookista, Instagramista kuin Twitteristäkin:

JopoPedia

JopoPedia Facebookissa

JopoPedia Twitterissä