JOPOn neljä kivijalkaa

  1. Työpaikkaopiskelu; Työjaksot ja tuottavaan työntekoon perehtyminen luovat perustan joustavan perusopetuksen opetussuunnitelmalle. Elämänhallinta, tulevaisuusorientaatio ja työelämätaidot kulkevat käsi kädessä. Työjaksoilla korostuvatkin asenne, käytöstavat ja reippaus. Työjaksolla avautuu näin koko uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen kartta – Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen!
  2. Kodin ja koulun sitoutuminen; JOPO:lle haetaan, sinne ei jouduta! Tämä pitää sisällään oppilaan, kodin ja koulun sitoutumisen joustavan perusopetuksen monimuoto-opiskeluun, sen sisältöihin ja tavoitteisiin.
  3. Koulu osana yhteisöä; JOPO:ssa on mahdollisuus toteuttaa opiskelu monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Opitaan elämää, ei koulua varten – Non Scholae Sed Vitae Discimus.
  4. Erilaiset oppimisympäristöt; Oppiminen ei ole sidottu koulutilaan- tai paikkaan. Monimuoto-opiskelussa oppiminen pyritään linkittämään luontevasti oppilaan tilanteeseen ja opetussuunnitelmaan. Ihminen motivoituu siitä, mikä häntä opettaa – useimmiten käytäntö opettaa parhaiten.