Kodin ja koulun sitouttaminen – yksi JOPOn neljästä kivijalasta

 

Eräs Jopon keskeisistä kivijaloista on kodin ja koulun sitouttaminen. Tämä tarkoittaa kodin ja koulun yhteistyötä syvennetyllä tasolla.

Oppilaan näkökulmasta koti on aina keskeinen kasvattaja ja koulu tukee kasvatustyötä omasta roolistaan käsin. Toimiva kasvatustyö vaatii rakentavaa dialogia kodin ja koulun välillä.

Koti on mukana oppilaan haussa Jopo-luokalle, koti on mukana oppilaan palavereissa, yhteydenotot kodin ja koulun välillä ovat säännöllisiä, kodit voivat olla mukana koulupäivissä niin auttajan kuin järjestäjänkin roolissa, arviointia kehitetään yhdessä kotien kanssa, oppimissisältöjä voidaan kehittää yhdessä kotien kanssa, ongelmatilanteet ratkaistaan yhteistyössä kotien kanssa, vanhempienillat rakennetaan mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, kotien kanssa voidaan luoda yhteisiä tapahtumapäiviä ja – iltamia, voidaan luoda yhteinen Whatsapp-ryhmä tai muu keskustelufoorumi kotien ja koulun toiminnan kehittämiseen ja ajatustenvaihtoon jne.

Keskeistä on luonnollisesti myös oppilaan sitoutuminen ja sitouttaminen. Paras lopputulema saadaan aina dialogin kautta ja sitä varten oppilaan on koettava itsensä avainhenkilöksi ja osalliseksi. Ihmiselle perustavaa laatua oleva tarve on tarve tulla tunnustetuksi.

Laaja-alainen oppiminen. Omat oppimisen tavoitteet. Itsearviointi. Vertaisarviointi. Jatkuva-arviointi. Nämä asiat tulevat tutuksi JOPO:lla.