JopoPedia kasvaa ja kehittyy

Olethan jo sinäkin tehnyt sinunkaupat JopoPedian kanssa?

JopoPedia on joustavan perusopetuksen nettiportaali JOPO-opettajien ja kaikkien muidenkin opettajien käyttöön.

Kaipaatko materiaalia esimerkiksi toiminnallisen tai ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi, monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun tai laaja-alaisen oppimisen mahdollistamiseksi? JopoPedia on paikka, josta löydät vastauksia niin oppiainerajat ylittäviin kuin oppiaineisiinkin rajoittuviin projekteihin. Tervetuloa tutustumaan koko ajan kasvavaan materiaali- ja vinkkipankkiin.

JopoPedian löydät niin Pedanetistä, Facebookista, Instagramista kuin Twitteristäkin:

JopoPedia

JopoPedia Facebookissa

JopoPedia Twitterissä

 

 

 

Seutu-Jopo kuvina

Seutu-Jopo

Joustava Perusopetus on saanut Keski-Suomessa mainiosti jalansijaa. Ensimmäiset toimijat ovat olleet mukana alusta alkaen ja uusia kuntia JOPO-luokkineen on tullut mukaan matkan varrella. JOPO-opetuksessa mukana olleilla on usein taustallaan pitkä kokemus opetusalalta ja/tai  yhteistyöaloilta, ja JOPO-toiminnan on koettu olevan kauan kaivattu perusopetuksen yläkoulun vaihtoehto perinteisemmälle luokkaopetukselle. Aikaisempien kontaktien ja JOPO-koulutuksissa tapahtuneiden kohtaamisten ja keskustelujen myötä Keski-Suomessa on kehitetty kuntien välistä yhteistyötä mm. leirikoulujen ja toimintapäivien toteuttamisessa ja myös laajemmin JOPO-toiminnan kehittämisessä.

Seutuyhteistyötä on toteutettu erityisesti Jyväskylän, Keuruun, Hankasalmen ja Äänekosken JOPO-luokkien kesken. Myös Saarijärvi, Laukaa ja Uurainen ovat tulleet mukaan toimintaan. Yhteisissä suunnittelutapaamisissa on keväästä 2013 alkaen ollut mukana parhaimmillaan kaikkien Keski-Suomen JOPO-luokkien toimijoita. JOPOn seutuyhteistyön tavoitteena on vakiinnuttaa seutukunnallisesti tiettyjä toimintamalleja ja myös toimintakalentereita työpaikkajaksoineen ja yhteisine toiminta- ja leiripäivineen.

Seutu-JOPO-toiminta on tällaisenaan hyvin työntekijälähtöistä ruohonjuuritason kehittämistyötä. Hyvät kokemukset yhteistyöstä ovat osoittaneet Seutu-JOPO-yhteistyön vievän kunnallisen JOPO- toiminnan seuraavalle tasolle, jossa toiminnan arviointia ja sisältöjä yhdenmukaistetaan sekä kehitetään jatkuvasti.

Kenelle JOPO on tarkoitettu?

Joustava perusopetus on tarkoitettu perusopetuksen 8-9-luokkien oppilaille, joilla on:

 

  • halua ja asennetta korottaa omia arvosanoja
  • kykyä ja halua toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ( pienryhmä ja työpainotteisuus )
  • kodin tuki ja sitoutuminen monimuoto-opiskeluun
  • ehkä vaara saada hylättyjä arvosanoja eli heikko koulumenestys
  • paljon poissaoloja
  • heikentynyt koulumotivaatio

 

Mitä on joustava perusopetus?

Joustava perusopetus eli JOPO käynnistyi Suomessa 2006, kun opetusministeriö myönsi lisämäärärahaa kunnille koulupudokkaiden aktivointiin. Vuoden 2009 alusta joustava perusopetus vakiinnutettiin yhdeksi peruskoulun toimintamuodoksi ja vuonna 2011 se sisällytettiin myös perusopetuslakiin.

Joustava perusopetus on yleisopetuksen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon perustuva toimintamuoto. Joustavassa perustuksessa korostuu oppilaan kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys ja sitä tukevat toiminnalliset oppimisympäristöt, työjaksot, leirikoulut ja tutustumiskäynnit.

Keskeistä JOPO- toiminnassa on oppilaan ja kodin sitoutuminen toiminnalliseen oppimiseen. JOPO tarjoaa siis suorittaa peruskoulun loppuun tekemällä, näkemällä ja kokemalla.

JOPO:ssa kaikille oppilaille laaditaan yhteistyössä kodin kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. HOP toimii pohjana oppilaan yksilöllisen opiskelun suunnittelulle. JOPO- toimintaan kuuluu olennaisesti yksilöohjaus laaja-alaisen arvioinnin kautta